1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

Marek Suliga - ostatnie wspomnienie

Zmarł Marek Suliga, wieloletni Wielki Mistrz Bractwa Piwnego. Poniżej wspomnienie jego przyjaciela Andrzeja Olkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich:

W dniu wczorajszym dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Zmarł Marek Suliga. Był człowiekiem, który przez ostatnie dwadzieścia pięć niestrudzenie działał na rzecz promowania piwa i jego kultury.

1

Marek Suliga był certyfikowanym sędzią piwnym i jurorem w niezliczonej liczbie krajowych i międzynarodowych konkursów piw. Przez wiele lat pełnił funkcję Wielkiego Mistrza Towarzystwa Promocji Kultury Piwa „Bractwo Piwne” organizacji będącej członkiem EBCU – Europejskiej Unii Konsumentów Piwa. Był piwnym felietonistą – autorem kilkuset artykułów podejmujących tematykę piwa i browarnictwa. Angażując się w promowanie kultury piwa organizował lub współorganizował festiwale, szkolenia, czy spotkania w czasie których pełen pasji przybliżał historię, tajniki i niuanse związane z piwem podnosząc wiedzę konsumentów. Był także koordynatorem i głównym sędzią największego Konsumenckiego Konkursu Piw, który towarzyszył Ogólnopolskiemu Świętu Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”. Osobiste zaangażowanie Marka Suligi w upowszechnienie porteru bałtyckiego zaowocowało włączeniem tego stylu do oceny na European Beer Star i przypomnieniu całemu światu o królu polskich piw.

Marek był jednym z pionierów krzewienia kultury piwa w naszym kraju. To On położył podwaliny pod wiele wydarzeń, które zaowocowały renesansem polskiego piwowarstwa. Jego bezpośredniość, zaangażowanie i pasja stanowiły cechy, które dla piwa pozyskały wielu nowych miłośników, dla których Marek był przewodnikiem. Wszystko co robił, robił dla piwa. O Jego olbrzymiej pasji i zaangażowaniu świadczyło niezmienne zakończenie wszystkich jego tekstów: „Piwu cześć”.

Zatem żegnamy Cię Marku słowami Piwu cześć… Spoczywaj w pokoju.

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz