1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

czaja

Wydarzenia

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy z nowym Prezesem

1 października 2018 roku, funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, objął Witold Włodarczyk. Jest on absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008 – 2018 jako Dyrektor Generalny kierował Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED, która została w tym czasie niekwestionowanym liderem i reprezentantem branży wyrobów medycznych w relacjach z decydentami, organizacjami pacjenckimi oraz branżowymi zarówno w kraju jak i za granicą. Równolegle jako dyrektor projektu „MedKompas” w latach 2011 - 2018 wprowadzał system compliance w ochronie zdrowia, przeprowadzając szkolenia w kilkuset szpitalach z udziałem łącznie około 5000 uczestników.

WW 1Karierę zawodową rozpoczynał w branży spożywczej, gdzie w takich firmach jak: Kraft Jacobs Suchard, Kamis – Przyprawy oraz Lisner współtworzył struktury sprzedaży i marketingu. Od 1998 roku kierując polskim poddziałem Grupy Global Refund, był inicjatorem wprowadzenia usługi tax-free shopping dla podróżnych odwiedzających nasz kraj. W ciągu kolejnych kilku lat możliwość zwrotu VAT dla obcokrajowców w systemie Global Refund była oferowana w ponad 10 000 sklepów na terenie naszego kraju a punkty zwrotu podatku zostały usytułowane na blisko 100 przejściach granicznych, natomiast Polska stała się ważnym centrum zakupowym, szczególnie wśród podróżnych z krajów sąsiednich.
------- *-------
Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS), to organizacja branżowa zrzeszającą 19 producentów napojów spirytusowych. Związek podejmuje działania na rzecz rozwoju branży w Polsce i za granicą poprzez współpracę z przedstawicielami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi. ZP PPS zajmuje się analizą i konsultowaniem społecznym projektów aktów prawnych, umacnia też wielowiekową tradycję produkcji wyrobów spirytusowych w Polsce. ZP PPS realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w branży spirytusowej, podejmując szerokie działania edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń związanych
z nieodpowiedzialną konsumpcją i sprzedażą alkoholu. Od 2008 r. prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Piłeś? Nie jedź!”, „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie”, „Lepszy start dla twojego dziecka”.

 

logo sigma

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz