1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Wydarzenia

Zrestrukturyzowana Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu

W ostatnich dniach ukonstytuowały się nowe władze Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. Sięgając do bogatej tradycji polskiej gastronomii oraz widząc konieczność skupienia branży gastronomicznej w obronie własnych interesów, kreowania planów działań i trendów na przyszłość, ukonstytuowano nowe władze Rady.
Przewodniczącym Rady został Hieronim Jurga właściciel grupy ABC Kuchni skupiającej: dwie restauracje 3kolory, firmę cateringową ABC Kuchni, a także projekty gastronomiczne Kolekcja smaków oraz JOY Natural Ice Cream. Funcje Prezesa Zarządu powierzono Juliuszowi Podolskiemu osobie związanej z branżą gastronomiczną od wielu lat, dziennikarzowi i publicyście kulinarnemu działającego m.in. w ramach Poznańskiego Klubu Biesiadników.

logo KRGiC z erka

Zgodnie uznano, że KRGiC w swoich działaniach będzie skupiała się przede wszystkim na promocji polskich produktów za pośrednictwem polskiej gastronomii i cateringu. Do najważniejszych zadań Rady należeć będzie: opracowywanie opinii w zakresie spraw gospodarczych dotyczących m.in. występowania do władz ustawodawczych i wykonawczych w sprawach gastronomii; reprezentowanie wspólnych interesów i problemów branży na terenie Polski i po za jej granicami oraz współpraca z organizacjami pokrewnymi innych państw; opracowywanie, przyjmowanie i wprowadzanie w życie wszelkich działań mogących przyczynić się do rozwoju polskiej gastronomii i cateringu; przygotowanie szkoleń dedykowanych dla pracowników firm związanych z branżą, współpraca z organizacjami zagranicznymi w zakresie wykorzystania i upowszechniania wiedzy z obszaru działania Rady.
KRGiC będzie dążyć do pełnienia roli organu opiniotwórczego dla administracji tj: ministerstw, organów kontrolnych i innych agend rządowych.
Rada działa przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów Techników Przemysłu Spożywczego, a organem prasowym jest „Przegląd Gastronomiczny” najstarsze pismo branżowe liczące 72 lata.
Pierwsze działania Rady miały miejsce już pod koniec września. Podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu była patronem Sceny Smaku, którą zorganizowano wspólnie z Ogólnopolskim Cechem Rzeźników, Wędliniarzy, Kucharzy pod hasłem 3 razy W: Wielkopolscy kucharze, Wielkopolskie gotowanie, Wielkopolska biała!.
Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu uczestniczyła również w Kulinarnym Pucharze Polski.
Imprezy odbyły się w Poznaniu w dniach 29 września 3 października 2018.

 

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz