1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

Cykl Konferencji i Warsztatów Instytutu Żywności i Żywienia

Dopiero w połowie XX w., po długim okresie intensywnych badań nad rolą białka, witamin i składników mineralnych, było możliwe wykorzystanie osiągnięć nauki w praktyce. Wówczas międzynarodowe zespoły ekspertów ustaliły pierwsze fizjologiczne normy, które obecnie, w miarę postępu wiedzy, są uzupełniane.

W Polsce prace nad nowelizacją norm żywienia prowadzą eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia.

Podczas cyklu konferencji i warsztatów realizowanych obecnie przez IŻŻ wiele uwagi poświęcone jest tematyce norm – ich znaczeniu oraz zasadom opracowywania.

20 września br. w siedzibie IŻŻ w Warszawie rozpoczął się bezpłatny ogólnopolski cykl konferencji i warsztatów realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania i wynikających z nich korzyści zdrowotnych i gospodarczych.

Na kolejną edycję konferencji i warsztatów, która odbędzie się 15 listopada i 5 grudnia br., Instytut Żywności i Żywienia zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw sektora FMCG, zwłaszcza tych mających istotny udział w zaopatrzeniu sklepików szkolnych w artykuły spożywcze.

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz