1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

KE bierze pod lupę nieuczciwe praktyki w łańcuchu dostaw żywności

Komisja Europejska ogłosiła komunikat, w którym zachęca państwa członkowskie do poszukiwania sposobów zwiększenia ochrony małych producentów żywności i sprzedawców detalicznych przed nieuczciwymi praktykami ich niejednokrotnie silniejszych partnerów handlowych. Zanim produkt spożywczy dotrze do konsumenta, wielu różnych uczestników rynku (producenci, przetwórcy, sprzedawcy detaliczni itp.) przyczynia się w łańcuchu dostaw do wzrostu jego jakości i wartości.

Czytaj więcej...

KE ogłasza konsultacje społeczne w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych dla produktów innych niż rolne

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące zielonej księgi na temat ewentualnego objęcia ochroną oznaczeń geograficznych dla produktów nierolniczych. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie konsumenci chcieliby wiedzieć, jak rozpoznać autentyczne, oryginalne produkty. Oczekują także, że ich reklamowana jakość i szczególne cechy odpowiadają rzeczywistości.

Czytaj więcej...

Czesław Siekierski w Belgii w….. 1973 r.

W dn. 7 lipca członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrali jednogłośnie posła dr Czesława Siekierskiego na stanowisko Przewodniczącego tejże Komisji. Jest tym samym pierwszym Polakiem sprawującym tę funkcję.. Wywiad z Przewodniczącym dr. Czesławem Siekierskim zamieścił kilka dni temu znany portal przedstawiając dokonania i plany Pana Przewodniczącego w Belgii w 2014 r. Redakcja PFiOW poszła znacznie dalej docierając do działań Czesława Siekierskiego w Belgii, ale latem w 1973 r. ...

Czytaj więcej...

II Kongres Przemysłu Opakowań

Co? Gdzie? Kiedy?
Kongres zorganizowany zostanie 1 października 2014 roku, w ustanowionym przez Polską Izbę Opakowań „Dniu Opakowań" i towarzyszył będzie Międzynarodowym Targom Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowym Targom Żywności POLAGRA FOOD (MTP, 28 września – 3 października 2014).
Kongres będzie próbą odpowiedzi na pytanie: Jakich opakowań oczekuje społeczeństwo i gospodarka w najbliższych latach? W programie Kongresu przewidziano referaty poświecone opakowaniom żywności, leków, kosmetyków oraz wyrobów przemysłowych. Przewidziano, iż 30 września uczestnicy Kongresu zwiedzą targi TAROPAK i POLAGRA FOOD, zaś w trakcie Kongresu w ramach zaplanowanych nieco wydłużonych przerw kawowych oraz przerwy na lunch będą mogli w kuluarowej atmosferze, zawrzeć nowe znajomości i kontakty.

Czytaj więcej...

KE występuje do państw członkowskich o zwrot 57 mln euro z wydatków na WPR

W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków Komisja Europejska występuje dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 57 mln euro. Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, faktyczne skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 52 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo. To państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Czytaj więcej...

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

CFS Zeichnung

Zimna, mikrobiologiczna
filtracja stabilizująca
system CFS NEO

180708 Added Value Calibration 180x380 static PL

Kompendium wiedzy o piwie