1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

jmreurope

EasyDiscWO

Kontakt

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny
ul: Ratuszowa 11 pok. 151
Kod: 03-450 Warszawa,
Telefon:  22 818 62 63, 22 818 65 25 ,
Fax:  22 818 62 63 ,
E-mail: pfiow(at)sigma-not.pl
 
Maria J. Przegalińska (redaktor naczelny)
Telefon: 602 39 17 94
 

Adres do korespondencji:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

lokalizacja:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz