Pokal
Sok
Mrożonka
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj

PRENUMERATA

„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” jest obecnie dwumiesięcznikiem, zatem w roku ukazuje się 6 wydań (w miesiącach parzystych).

Oferujemy następujące warianty prenumeraty:

  • PAKIET PLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym kodem dostępu (link)
  • CYFROWA – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytuł (link)
  • PAPIEROWA – czasopismo tylko w wersji papierowej (z opłatą za dostarczenie przesyłki)

Cena prenumeraty „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego” w 2024 r. (brutto):

  • PAKIET PLUS: 450,00 zł
  • PAPIEROWA: 369,00 zł (z przesyłką)
  • CYFROWA: 300,00 zł

cena 1 egz. (wersja papierowa) 62,00 zł (brutto) W przypadku zmiany stawki VAT na czasopismo i – w konsekwencji – zmiany ceny brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązani są do dopłaty różnicy.

Zamówienie prenumeraty „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego” „PFiOW” można zaprenumerować w dowolnym terminie

Prenumeratę można zamówić:

• e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl
• przez Internet www.sigma-not.pl; on-line: Formularz zamówienia prenumeraty
• telefonicznie: (+48) 22 840 35 89, (+48) 22 840 30 86
• listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
01-595 Warszawa, ul. Popiełuszki 19/21

PRENUMERATOROM „PFiOW” w wariancie PAKIET PLUS oferujemy roczny dostęp do elektronicznych publikacji naszego tytułu z lat 2004-2023 na PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ www.sigma-not.pl

Pojedyncze egzemplarze czasopisma oraz artykuły opublikowane w „PFiOW” w latach 2004-2023 można kupić na portalu www.sigma-not.pl

Bezpłatny dostęp do lektury artykułów z lat 2004-2007 oraz wybranych z lat 2008-2023

Więcej informacji nt. prenumeraty „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego” oraz innych czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT : https://sigma-not.pl/strona-1-prenumerata.html

Reklama