Pokal
Sok
Mrożonka
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj

Lista recenzentów

Lista recenzentów artykułów naukowych publikowanych w „Przemyśle Fermentacyjnym i Owocowo-Warzywnym”

Dr hab. Piotr Baranowski, prof. AFiB Vistula

dr hab. inż. Józef Błażewicz, prof. UP we Wrocławiu

prof. dr hab. Tadeusz Bohdal, Politechnika Koszalińska
dr inż. Sylwia Bonin, SGGW
dr Katarzyna Góralczyk, NIZP-PZH
dr hab. Beata Gutarowska, prof. PŁ
dr hab. inż. Stanisław Kalisz, SGGW
dr hab. inż. Joanna Kolniak-Ostek, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW
dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka, PŁ

dr inż. Bartosz Kruszewski, SGGW
prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska, UWM

dr Bożena Nosecka, IERiGŻ-PIB
dr hab. Dawid Olewnicki, SGGW
prof. dr hab. Jan Oszmiański, UP we Wrocławiu
dr inż. Aleksander Poreda, UR w Krakowie
prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS PIB

prof. dr hab. Janusz Wojdalski, SGGW

dr Krzysztof Zmarlicki, IO Skierniewice

Reklama