Pokal
Sok
Mrożonka
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj

O czasopiśmie

„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” (skrót: PFiOW) – najstarsze czasopismo (dwumiesięcznik) fachowe o profilu naukowo-technicznym na rynku (rok założenia 1957) dobrze znane kadrze menedżerskiej i technicznej branż: piwowarskiej, słodowniczej, chmielarskiej, winiarskiej, gorzelniczej, spirytusowej, soków i napojów bezalkoholowych, napojów funkcjonalnych, wód w opakowaniach, przetwórstwa owoców i warzyw oraz chłodni i zamrażalni owoców i warzyw.

Pismo nasze stanowi pomost między nauką a przemysłem, publikując prace przeglądowe oraz oryginalne badawcze, głównie o znaczeniu praktycznym. Oprócz artykułów naukowych publikujemy także relacje z konferencji branżowych i naukowych, targów branżowych, teksty techniczne, publicystyczne, wywiady i reportaże.

PFiOW” jest indeksowany w bazach: AGRO, Index Copernicus.

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów: 20.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI:10.15199/64…. , stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Treść czasopisma: zagadnienia związane z produkcją ww. branż przemysłu – innowacje technologiczne i produktowe, analizy i trendy rynkowe, ekonomika produkcji, prognozy, kierunki rozwoju branż, problemy surowcowe, bezpieczeństwo i jakość żywności, promocja i marketing, opakowania, zagadnienia prawne, ochrony środowiska, logistyki, wykorzystania odpadów produkcyjnych. Przedstawiamy działalność organizacji branżowych w Polsce i UE, obszerne relacje z sympozjów i konferencji branżowych oraz targów i wystaw.

Redakcja PFiOW wydaje od 2010 r. stały coroczny dodatek do nru październikowego „Piwa Regionalne”.

PFiOW ma w dorobku wydanie unikalnych poradników i in. fachowych publikacji, m.in.:

  • Poradnik Piwowara,
  • Poradnik Technologa Drożdży,
  • Czterojęzyczny słownik fachowy z dziedziny piwowarsko-słodowniczej,
  • Poradnik Gorzelnika,
  • Monografia przemysłu spirytusowego w Polsce (2 części),
  • Technologia winiarstwa owocowego i gronowego.

Czytelnicy: kadra zarządzająca, technolodzy, inżynierowie i pracownicy działów produkcyjnych, badań i rozwoju, kontroli i zapewnienia jakości, laboratoriów, zaopatrzenia, ochrony środowiska, marketingu i innych działów zarówno dużych firm, jak i sektora MSP ww. branż przetwórstwa spożywczego, a także: administracja rządowa, organizacje pozarządowe, jednostki kontrolujące i certyfikujące, laboratoria, wyższe uczelnie i placówki naukowo-badawcze, biblioteki, studenci wydziałów nauk o żywności, firmy handlowe.

Zasięg PFiOW – ogólnopolski. Sposób rozprowadzania: kolportaż pocztowy, wyłącznie w prenumeracie. Dodatkowo PFiOW jest dystrybuowany na konferencjach branżowych, sympozjach naukowych oraz targach i wystawach.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Istnieje możliwość publikacji artykułów w formule Otwartego Dostępu (Open Access).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w informacji dla Autorów.

Reklama