Pokal
Sok
Mrożonka
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj

Newsletter

Po każdym wydaniu numeru wysyłamy newsletter ze streszczeniami artykułów oraz zapowiedzią ważnych wydarzeń branżowych.

Zapisz się na newsletter „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego”

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. , 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 (wydawca czasopisma „Przegląd Gastronomiczny”)
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sigma-not.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji newslettera na podstawie art.10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Reklama