1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Lista recenzentów

Lista recenzentów artykułów publikowanych w „Przemyśle Fermentacyjnym i Owocowo-Warzywnym"

dr inż. Piotr Antkiewicz, UR w Krakowie
dr hab. inż. Józef Błażewicz, prof. UP we Wrocławiu
dr inż. Sylwia Bonin, SGGW
prof. dr hab. Janusz Czapski, UP w Poznaniu
mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek, NIZP-PZH
dr Katarzyna Góralczyk, NIZP-PZH
dr hab. Beata Gutarowska, prof. PŁ
dr Leszek Jarosz, KRGiPB
dr inż. Stanisław Kalisz, SGGW
prof. dr hab. Franciszek Kluza, UP w Lublinie
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW
dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka, PŁ
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, PŁ
prof. dr hab. Zofia Lisiewska, UR w Krakowie
dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW
dr Bożena Nosecka, IERiGŻ-PIB
prof. dr hab. Jan Oszmiański, UP we Wrocławiu
prof. dr hab. Witold Płocharski, Instytut Ogrodnictwa
dr hab. inż. Eugeniusz Pogorzelski, prof. PŁ
dr inż. Elżbieta Polak, prof. IBPRS
dr inż. Aleksander Poreda, UR w Krakowie
prof. dr Katarzyna Stoś, IŻŻ
dr hab. Władysław Szczepankiewicz, prof. UE w Krakowie
dr inż. Krystyna Stecka, prof IBPRS
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński, UR w Krakowie
prof. dr hab. Roman Urban, IERiGŻ-PIB
dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, prof. SGGW
dr hab. inż. Hanna Żakowska, prof. COBRO

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz