Pokal
Sok
Mrożonka
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj

Numer 03/2024

PFiOW 3.24_I okladka

SPIS TREŚCI

WYDARZENIA
1 Chmielaki Krasnostawskie 2024
3 Lille gospodarzem tegorocznego Brewers Forum i Kongresu EBC (ZPPP Browary Polskie)
4 XXI Szkoła Technologii Fermentacji (Maria J. Przegalińska)
15 W 2023 r. legalny rynek alkoholi mocnych skurczył się o 10 mln l (L. Sosnowska)
20 Wiosenna konferencja branży mrożonkowej KSPOiW (Maria J. Przegalińska)
24 Seminarium dla specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego (A. Wilczyńska)
26 Warka 2024 – cykliczna konferencja dla branży owocowo-warzywnej (Maria J. Przegalińska)
28 Seminarium dla producentów soków firm Eaton Filtration Poland, Kersia Polska, EUROWATER, Mikor Inżyniering (Maria J. Przegalińska)

TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ

6 Chmiel i produkty chmielowe dla browarnictwa (M. Żyła, Happy Hopfields Polska)
9 Dwutlenek węgla w piwie (A. Poreda)
12 Polmos Siedlce zaskakuje innowacyjnym produktem alkoholowym z ziemniaków z dofinansowaniem UE (Maria J. Przegalińska)
18 Nowa maszyna STM Arrow Can EPV 14/2 w ofercie STM Group gotowa do odbioru! (Mateusz Kinda, STM Group)

RYNEK

16 #AhojBecherovko! (Grupa Maspex)
34 Rynek produktów z dzikiej róży (S. Kalisz, N. Polak)
36 Rynek owoców w kwietniu i maju 2024 r. (P. Kraciński)

POŻEGNANIA
22 Władysław Mazur (1937–2024)
23 Jerzy Salwowski (1935-2024)

EKOLOGIA
29 Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji owoców w Polsce (Ł. Zaremba)
32 Pozostałości pestycydów a rolnictwo ekologiczne (D. Hojan, J.S. Hamilton Poland)
SERWISY INFORMACYJNE
39 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
40 Wieści konopne (K. Bogacz)

CONTENTS

EVENTS

1 Chmielaki Krasnostawskie 2024
3 Lille hosts this year’s Brewers Forum and Congress EBC (ZPPP Browary Polskie)
4 21th School of Fermentation Technology (Maria J. Przegalińska)
15 In 2023 the legal market for strong alcohols shrank by 10 million liters l (L. Sosnowska)
20 KSPOiW spring conference of the frozen food industry (Maria J. Przegalińska)
24 Seminar for specialists and technologists of the juice industry (A. Wilczyńska)
26 Warka 2024 – a cyclical conference for the fruit and vegetable industry (Maria J. Przegalińska)
28 Seminar for juice producers from Eaton Filtration Poland, Kersia Polska, EUROWATER, Mikor Inżyniering (Maria J. Przegalińska)

TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY

6 Hops and hop products for brewing (M. Żyła, Happy Hopfields Polska)
9 Carbon dioxide in beer (A. Poreda)
12 Polmos Siedlce surprises with an innovative alcoholic product made from potatoes with EU funding (Maria J. Przegalińska)
18 The new STM Arrow Can EPV 14/2 machine in the STM Group offer is ready for collection! (Mateusz Kinda, STM Group)

MARKET

16 #AhojBecherovko! (Grupa Maspex)
34 The market for wild rose products (S. Kalisz, N. Polak)
36 Fruit market in April and May 2024 (P. Kraciński)

OBITUARY

22 Władysław Mazur (1937–2024)
23 Jerzy Salwowski (1935-2024)

ECOLOGY
29 Prospects for the development of organic fruit production in Poland (Ł. Zaremba)
32 Pesticide residues and organic farming (D. Hojan, J.S. Hamilton Poland)
NEWS SET
39 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
40 Hemp News (K. Bogacz)
Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” otrzymuje 20 pkt., zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.